Вироби з пінополіуретану

Інтегральний та формований еластичний пінополіуритан

На даний час це основний матерiал, що використовується при виготовленнi м’яких меблiв, матрацiв, подушок та iнших виробiв для сидiння i лежання.

Ми застосовуємо лише найновiтнiшi технологiчнi процеси, що сприяють їх якостi та довговiчностi. Процес виготовлення розпочинається з конструювання i створення моделi форми м’якої частини.

На базi моделей виготовляється прес-форма в якiй здiйснюється вспiнювання та формування еластичних пiнополiуретанових компонентiв машиною до необхiдної щiльностi та еластичностi.

Дізнатися більше

Вироби з інтегрального та формованого еластичного пінополіуритану

ФЕППУ

Вироби з інтегрального та формованого еластичного пінополіуритану

ФЕППУ

ФЕППУ є продуктом полiмеризацiї хiмiчних складникiв на основi технологiї МДI, каталiзатором та стабiлiзатором являються вода та повiтря, що забезпечує екологiчну чистоту i безпеку для здоров’я людини.

Щiльна мiкропориста структура та поверхнева плiвка забезпечує стiйкiсть до води. Вироби з даного пiнополiуретану антибактерiальнi, протигрибковi та не викликають алергiї. Довговiчнiсть їх 15-20 рокiв Вироби з формованого еластичного пiнополiуретану зберiгають свої властивостi в iнтервалi температур вiд -200 С до +600 С, стiйкi до дiї мастил, грибкiв, не гiгроскопiчнi.

Зважаючи на те, що моделi та форми виготовляються безпосередньо на нашому пiдприємствi, ми можемо зробити вирiб згiдно Ваших бажань та вподобань!